ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 123  
วารสารลาซาล เล่ม 122  
วารสารลาซาล เล่ม 121  
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

รับสมัคร ครูอังกฤษ ม.ปลาย

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
อบรม "ครูลาซาลยุคใหม่สร้างเด็กไทย4.0
ด้วยจิตตารมณ์ของ น.ยวง เดอ ลาซาล" โดย บาทหลวงยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และเป็นโอกาสอันดี โดย ผอ.ณัฎฐนิช พงษ์พานิช พร้อมคณะครูและพนักงานลาซาลจันท์ร่วมใจกัน อวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าแก่ ภราดาชัยพร กิจมงคล และภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย ซึ่งท่านทั้งสองเกิดในเดือนตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) แต่ละแผนการเรียนตรวจ GPA 5 ภาคเรียน ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพภราดาฟรังซิสโก ธีระยุทธ ชาแดง
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560

ยินดีต้อนรับ...
คณะศึกษาดูงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 กันยายน 2560
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกับ สภากาชาดไทย ร่วม"ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17
โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำความดีอย่างพร้อมเพรียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระบังเกิด
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 กันยายน 2560
ค่ายบูรณาการวิชาการ "ตามรอยพ่อ ก่อเกิดความดี มีคุณธรรม" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กันยายน 2560
ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับประถมศึกษา
"เรียนรู้สร้างสรรค์ สู่วิชาการรักษ์โลก"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดี...
ภราดาชัยพร กิจมงคล อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้รับรางวัลโล่รางวัลสถานศึกษาควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่ 6 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๒)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ลงนามถวายพระพร ในหลวง

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู ทิพย์สุนันท์
สุวรรณ์03 พ.ย.

 

 

คุณครู เพ็ญนภา
ปรีดา05 พ.ย.

 

 

คุณครู อิ่มใจ
มาฆะสิทธิ์21 พ.ย.

 

 

คุณครู ปานทิพย์
สุวรรณประสิทธิ์23 พ.ย.

 

 

คุณครู สุทิน
ภานุพันธ์26 พ.ย.

 

 

คุณครู จารุวรรณ
งามบรรจง26 พ.ย.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

พฤศจิกายน 2560

 

 

Next>>

 

ปฏิทินด้วยกิจกรรม
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 ปฏิทินกิจกรรม
03 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
09 พ.ย. สอบธรรมศึกษา
17 พ.ย. ค่าย Y.C.S. "คืนชีวิตให้แผ่นดิน" (17-19 พ.ย.60)
21 พ.ย. คณะครู พนักงาน และนักเรียนชั้น ป.1-6 ทัศนศึกษาชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
22 พ.ย. คณะครู พนักงาน และนักเรียนชั้น ม.1-3 ทัศนศึกษาชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
23 พ.ย. คณะครู พนักงาน และนักเรียนชั้น ม.4-6 ทัศนศึกษาชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
25 พ.ย. อบรม STEM //คณะครู ม.ปลาย (25-26 พ.ย.60)
30 พ.ย. Lasallian Game 2017 (30 พ.ย.-1 ธ.ค.60)

เทศกาลสำคัญ

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายนรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์