ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 126  
วารสารลาซาล เล่ม 125  
วารสารลาซาล เล่ม 124  
วารสารลาซาล เล่ม 123  
วารสารลาซาล เล่ม 122  
วารสารลาซาล เล่ม 121  
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

พิธีไหว้ครู

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

TO BE NUMBER ONE

จากโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 จ.สตูล
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 มกราคม 2562

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมส่งความสุขวันเด็ก - วันครู ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 มกราคม 2562

พิธีมิสซา//ตักบาตร//มอบของขวัญ

พิธีไหว้ครู

การแนะนำศึกษาต่อชั้น ม.4
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มกราคม 2562

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

พิธีไหว้ครู

พิธีรับพระกุมาร 2018
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 ธันวาคม 2561

พิธีไหว้ครู

อบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน

การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)
จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

พิธีไหว้ครู

อบรมการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

Thai-PAN (ไทยแพน)
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

พิธีไหว้ครู

LASALLIAN GAMES 2018
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

พิธีเปิด//การแข่งขัน//การเเข่งขันอนุบาล//พิธีปิด

พิธีไหว้ครู

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2561
ณ สนามสอบโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู

ขอแสดงความยินดี...
เด็กหญิงฐิติชญา พลบุตร เข้าพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
โดยบาทหลวง สมภพ ประทุมราช เป็นประธานในพิธี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จำนวน 47 ท่าน
ได้รับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
โดยแบ่งเป็น ระดับเพชร 3 รางวัล ระดับเหรียญทอง 5 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 21 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 18 รางวัล
เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประกวดคำขวัญ ระดับประชาชนทั่วไป
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
ณ โรงเแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูชลธร บัวตูม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"
รุ่น OVER ALL หญิง ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร
ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

ชนะเลิศ  "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความชื่นชมยินดี...

 

เด็กชายคุณัญญา กระแสร์พันธุ์

นักเรียนชั้น ม. 1/1 ได้เป็นตัวแทนของชมรมยูโด จ.จันทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
การแข่งขันยูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
จัดโดยสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ สนามฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายูโด
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความชื่นชมยินดี...

 

นายชนวีร์ บัวเกิด
นักเรียนชั้น ม.5/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด CHANTHABURI
TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ปี 2561
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความชื่นชมยินดี...

 

เด็กชายสรวิชญ์ ผลประพฤติ ชั้น ป.6/1
ที่สอบได้คะแนน 97.50 คะแนน
จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38  ประจำปี 2559
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...+

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู ผกาวดี
วุฒิ01 ม.ค.

 

 

คุณครู ชลธร
บัวตูม03 ม.ค.

 

 

คุณครู พีรจิตตา
วิงเวียน10 ม.ค.

 

 

คุณครู ชนัญญา
สท้านวัตร์15 ม.ค.

 

 

คุณครู วิไลวรรณ
ศิริธรรม15 ม.ค.

 

 

คุณครู สุวลี
พูลเพิ่ม18 ม.ค.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

มกราคม 2562

 

 

Next>>

 

ปฏิทินด้วยกิจกรรม
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 ปฏิทินกิจกรรม
07 ม.ค. สอบกลางภาค (7-8 ม.ค.)
10 ม.ค. แนะแนวศึกษาต่อชั้น ม.4
11 ม.ค. ทำบุญตักบาตรวันเด็ก-วันครู ประจำปีการศึกษา 2561
12 ม.ค. จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อบจ.
14 ม.ค. คณะศึกษาดูงาน TO BE จากจังหวัดสตูล
15 ม.ค. สดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
16 ม.ค. หยุดวันครู
17 ม.ค. ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.ณัฎฐนิช พงษ์พานิชและคุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
18 ม.ค. - ค่ายวิชาการ ระดับก่อนประถมศึกษา - ทัศนศึกษา ม.ต้น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
19 ม.ค. พิธีปฎิญาณตนตลอดชีพ ภราดาปรีชา ไตรแก้ว ณ LSB
29 ม.ค. สัปดาห์แข่งขันทักษะทางวิชาการ //29-31 ม.ค.62

เทศกาลสำคัญ

 

วันครูแห่งชาติ 2562รู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล

La Salle Chote

 

La Salle Chan

 

La Salle Bangkok

 

La Salle Sangklaburi

 

Institute of the Brother of the Christian Schools

 

Lasallian East Asia District

 

Pacific Asia Regional Conference

 
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก