ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
11 ต.ค.2562 นักเรียนระดับมัธยมต้น และ
ระดับมัธยมปลายที่ติด 0 ลงทะเบียนซ่อม และ สอบซ่อม
   
23 ต.ค.2562 นักเรียนทุกระดับชั้นฟังผลการสอบ
และ ลงงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ตั้งแต่
เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
   
24 ต.ค. 2562 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   
   
   
   
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

 
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562
  กิจกรรมการอบรมลงมือปฏิบัติจริง
ในการช่วยเหลือตนเอง
ขณะติดอยู่ในรถตู้
โดยสารรับส่งนักเรียน
  ค่าย Day Camp
ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
25 กันยายน 2562
  ค่าย Day Camp
ลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 4
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6
20-21 กันยายน 2562
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าจำนวน 2 ท่าน
นางสาวเบจมาศ วงษ์มา และ นางสาววิจิตรา ทับหัวหนอง
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กับ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

                                   ประกาศรับสมัคร:::::
          ครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง มีใจรักการสอน
(หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
                            ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562
                                 สนใจติดต่อ:: ห้องธุรการ
                       โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
                                        โทร 039-436581

 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์