ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
20 พ.ย. 2562 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนวัดโป่ง ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
   
20 - 22 พ.ย. 2562 บาร์เดอร์ชัยวัฒน์ พนมวรชัย ได้พานักเรียนไปร่วมขับร้องเพลงมิซซา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
ที่สนามศุภชลาศัย
   
23 พ.ย.2562 คุณครูฝ่ายบริหารไปร่วมพิธีปิดฉลอง 300ปี
นักบุญยอห์น ที่โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
   
29 พ.ย.2562 สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ของนักเรียน
   
   
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

 
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 

พิธีการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

  มิสซาอุทิศแด่ วิญญาณคุณแม่
Apolomia Gil และ Mrecedes Gil
มารดาและญาติ
ของท่านอธิการ วิคเตอร์ กิล มูนโยส
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  พิธีบูชาขอบพระคุณ
ประจำเดือน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  โครงการออมทรัพย์
ระดับประถมศึกษา
ในวันออมแห่งชาติกับ
ธนาคารออมสิน
มอบของขวัญให้นักเรียน
คนเก่งรักการออม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้ระคะแนน 85% ขึ้นไป
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 3.80 -4.00
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 
ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าจำนวน 2 ท่าน
นางสาวเบจมาศ วงษ์มา และ นางสาววิจิตรา ทับหัวหนอง
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กับ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์