ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
4 - 6 พ.ย. 2562 LASALLIAN GAMES 2019
   
13 - 15 พ.ย. 2562 สอบวัดพื้นฐานวิชาการ ระดับประถม และมัธยม
   
   
   
   
   
   
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

 
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

  ท่านอธิการ วิคเตอร์ กิล มูนโยส ผอ.ณัฎฐนิช พงษ์พานิช
นำคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 10ชุด และ cubetto 1 เครื่อง
มอบให้กับโรงเรียน
อัมพรจินตกานนท์ จ.ตราด
  กีฬาสี Lasallian Games 2019
ระหว่าง
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562
  พิธีเปิดและขบวนพาเหรด
กีฬาสี
Lasallian Games 2019
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 3.80 -4.00
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 
ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าจำนวน 2 ท่าน
นางสาวเบจมาศ วงษ์มา และ นางสาววิจิตรา ทับหัวหนอง
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ กับ
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

                                   ประกาศรับสมัคร:::::
          ครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง มีใจรักการสอน
(หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
                            ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562
                                 สนใจติดต่อ:: ห้องธุรการ
                       โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
                                        โทร 039-436581

 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์