ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
1 ก.พ.2563 สอบ O-Net ป.6
   
1 - 2 ก.พ.2563 สอบ O-Net ม.3
   
12 ก.พ. 2563 สอบ RT สอบอ่าน ป.1
   
14 ก.พ. 2563 งานวันวิชาการ
   
15 ก.พ. 2563 งานราตรี น้ำเงิน - ขาว
   

4 มี.ค. 2563

สอบ NT ป.3
   
   
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

 
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 
งานราตรี น้ำเงิน-ขาว
"คืนสู่เหย้าชาวลาซาล"
ปีการศึกษา 2562
"พบปะสังสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ เล่าขานเรื่องราว แบบชาวลาซาล"
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ASSEMBLY HALL
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)


 
งานวิชาการ" เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา
ลาซาลพัฒนาสู่ 5 G"
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ASSEMBLY HALL
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
งานวิชาการ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
พิธีเชิดชูเกียรติ
นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ASSEMBLY HALL โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
 
 

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานโรงเรียน ชาย 1ตำแหน่ง
สมัครได้ที่ธุรการ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 039-436581

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้ระคะแนน 85% ขึ้นไป
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 3.80 -4.00
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์