ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
วันนี้ จนถึง
วันที่ 5 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ตั่งแต่ ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่5

   
6 เมษายน 2563 สอบเข้าทุกระดับชั้น
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

   
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


 
อธิการ ดร.วิคเตอร์ กิล มูนโยส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
อธิการ ดร.วิคเตอร์ กิล มูนโยส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
อธิการ ดร.วิคเตอร์ กิล มูนโยส เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย"
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
กระทรว
ประกาศ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
    ประกาศจาก สำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


     ประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   
 

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานโรงเรียน ชาย 1ตำแหน่ง
สมัครได้ที่ธุรการ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 039-436581

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้ระคะแนน 85% ขึ้นไป
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 3.80 -4.00
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์