ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
16-17 ก.ย.2562 สอบประเมินทักษะวิชาการ 5 วิชาหลัก และสอบแบบทดสอบหลังเรียน ระดับ มัธยมปลาย
   
18-20 ก.ย.2562 สอบประเมินตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ระดับมัธยมปลาย
   
20 ก.ย. 2562 สอบประเมินทักษะวิชาการ 5 วิชาหลัก และสอบแบบทดสอบหลังเรียน ระดับ มัธยมต้น
   
20 ก.ย. 2562 ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้น
ป4
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

20-21 ก.ย. 2562 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น
ป.5-ป.6
   
25 ก.ย. 2562 ค่ายเดย์แคมป์ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ป.1-ป.3
   
26-27 ก.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ ระดับมัธยมต้น
   
   
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 
ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด มอบให้กับโรงเรียนบ้านตามูล
(รัฐประชาสงเคราะห์)ู
  คณะศึกษาดูงานดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจร จาก จังหวัดหนองบัวลำภู   พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันเกิดแม่พระ
  ค่ายบูรณาการวิชาการ
"เรียนรู้ ทักษะสร้างสรรค์ ขยันสื่อสาร เชี่ยวชาญคิดวิเคราะห์"
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 

                                   ประกาศรับสมัคร:::::
          ครูผู้สอน วิชา ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง มีใจรักการสอน
(หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
                            ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2562
                                 สนใจติดต่อ:: ห้องธุรการ
                       โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
                                        โทร 039-436581

 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์