ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
25 ม.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการ คุมสอบ O-Net ป.6
และ ม.3 ที่ โรงเรียนบุญสมวิทยา
   
1 ก.พ.2563 สอบ O-Net ป.6
   
1 - 2 ก.พ.2563 สอบ O-Net ม.3
   
12 ก.พ. 2563 สอบ RT สอบอ่าน ป.1
   
14 ก.พ. 2563 งานวันวิชาการ
   

15 ก.พ. 2563

งานราตรี น้ำเงิน - ขาว
   
4 มี.ค. 2563 สอบ NT ป.3
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

 
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 

เรียนรู้นอกสถานที่
ที่น้ำตกคลองนารายณ์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563


  วันครู จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562
"โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"
และขอแสดงความยินดี...
นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับรางวัลครูดีศรีจันทบูร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
  พิธีวางพวงมาลาสดุดี
นักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล และนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
  พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน มกราคม 2563
เนื่องในวันเด็ก และ วันครู
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
 
 

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานโรงเรียน จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงาน ชาย 1ตำแหน่ง , พนักงานหญิง 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ที่ธุรการ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 039-436581

 
รายชื่อนักเรียนที่ได้ระคะแนน 85% ขึ้นไป
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 3.80 -4.00
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์