ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 22 สิงหาคม 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ค่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสาพอเพียง "คุณธรรมนำ ลาซาล สืบสานงานพ่อ สู่ความพอเพียง" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ค่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสาพอเพียง
"คุณธรรมนำ ลาซาล สืบสานงานพ่อ สู่ความพอเพียง"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)แสดงเจตนารมณ์การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนปรากฏผลเป็นรูปธรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนใน จ.นนทบุรี “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  วันที่ 19 สิงหาคม 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
แสดงเจตนารมณ์การดำเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตร ระหว่างครูลาซาลจันท์ กับ โปสตุลันต์จากบ้านนักศึกษาลาซาลสามพราน ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 สิงหาคม 2559 การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตร
ระหว่างครูลาซาลจันท์
กับ โปสตุลันต์จากบ้านนักศึกษาลาซาลสามพราน
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
บันทึกเทปเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 17 สิงหาคม 2559 บันทึกเทปเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
โครงการผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 โครงการผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดน
ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก)
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559
กิจกรรมดนตรีพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมดนตรีพัฒนาจิตใจ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
Welcome.....Second group volunteers from De La Salle University Daswarioas, to Chanthaburi. August 15, 2016 Welcome.....
the second group of the Volunteers 
from De La Salle University-Dasmarinas, 
to La Salle Chanthaburi. 
August 15, 2016
อธิการชัยพร กิจมงคล พร้อมคณะภราดาและครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมกันขอพรจากคุณแม่ณัฎฐนิช พงษ์พานิช ผอ. และคุณครูอาวุโสอีก 2 ท่านคือ คุณครูวลัย ชัยยะ และคุณครูอิ่มใจ มาฆะสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2559 และท่านอธิการได้มอบขวัญแก่คุณครูทุกท่าน ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ขอพรจาก
คุณแม่ณัฎฐนิช พงษ์พานิช ผอ.
และคุณครูอาวุโส
เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 "สิริกิติติ์มาตา 84 พรรษามหาราชินี พระแม่แห่งแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของปวงประชา" กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559
"สิริกิติติ์มาตา 84 พรรษา มหาราชินี "
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์จันท์"
การประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ปีงบประมาณ 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายณรงค์เดช  วิชชปัคฆลานนท์

ขอแสดงความยินดี...

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50 ปี
ในการอุทิศตนทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ  60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  และ 50

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สุขสันต์วันเกิดคุณครู

 

 

คุณครูวิลาศินี

สัมมาแก้ว


 

12 ส.ค.

 

 

คุณครูวนิดา
ผาสุข

 

 

14 ส.ค.

 

 

คุณครูสรินทร
รัตนสร้อย

 


15 ส.ค.

 

 

คุณครูกัญญา
ชูเวช


 

16 ส.ค

 

 

คุณครูวิสา
มังคละสุ


 

17 ส.ค

 

 

คุณครูดลพร
โสดก19 ส.ค.

 

 

คุณครูณรงค์เดช
วิชชปัคฆลานนท์

 


20 ส.ค.

 

 

คุณครูจาฬุพิชญ์
นาคสกุล20 ส.ค.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

สิงหาคม 2559

 

 

Next>>

 

อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

1-5 ส.ค. - งานสัปดาห์ห้อง
4 ส.ค. - ค่ายบูรณาการวิชาการ ม.4-6
10 ส.ค. - มิสซาแด่แม่ผู้จากไป
11 ส.ค. - กิจกรรมวันแม่
12 ส.ค. - วันแม่แห่งชาติ
15-17 ส.ค. - ค่ายลูกเจ้าตาก นร.ม.2 ที่มะขาม
17 ส.ค. - บันทึกเทปรายการเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE
19 ส.ค. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ
(100 คน)
19-20 ส.ค. - อบรมนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง
21 ส.ค. - อบรม STEM ณ ลาซาลบางนา
22 ส.ค. - เปิดงานวันวิทยาศาสตร์
24 ส.ค. - บริจาคโลหิต
26 ส.ค. - ค่ายบูรณาการวิชาการ ป.1-6
30 ส.ค. - ค่ายบูรณาการวิชาการ ม.1-3
31 ส.ค. - ค่ายคุณธรรมอนุบาล

เทศกาลสำคัญรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์