ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

รับสมัครนร.ใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

ประกวดหนูน้อยทานตะวัน ลาซาลจันท์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 เมษายน 2560
ทานตะวันบาน @ ลาซาลจันท์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4-7 เมษายน 2560
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มีนาคม 2560
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรีผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก
ประจำปี 2560 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นแบบระดับเพชร
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วันที่ 7 มีนาคม 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร "งานบัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 มีนาคม 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตร
"งานบัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 มีนาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
บ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”
(Enable Environment for Sufficiency Learning)
ภาคกลาง ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์ด จังหวัดจันทบุรี
จัดโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2560
ทัศนศึกษา ระดับประถม
ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ รณรงค์เทศกาลมหาพรตในโรงเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
และ รณรงค์เทศกาลมหาพรตในโรงเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล ณ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล
ณ พระบรมราชานุสรณ์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๒)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ลงนามถวายพระพร ในหลวง

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู ชาลิดา
เห็ดตุม02 เม.ย.

 

 

คุณครู วรรวิภา
บุญมา02 เม.ย.

 

 

คุณครู วรรณพร
กอพยัคฆินทร์05 เม.ย.

 

 

คุณครู สุภาพร
บัวเกิด07 เม.ย.

 

 

คุณครู มารยาท
อานามนารถ14 เม.ย.

 

 

คุณครู สำรวม
ไชยเผือก21 เม.ย.

 

 

คุณครู ปวริศา
กองจินดา29 เม.ย.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

เมษายน 2560

 

 

Next>>

 

อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

6 มี.ค. 60 งานบัณฑิตน้อย(อนุบาล 3)
8 มี.ค. 60 ป.3 สอบ NT
11 มี.ค. 60 สอบเข้านักเรียนใหม่ทุกระดับ
17 มี.ค. 60 นักเรียน ม.6 ตรวจ GPA 6 ภาคเรียน สิ่งที่ต้องนำมาด้วย เอกสารข้อมูลนักเรียน พ่อ,แม่
20 มี.ค.60 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6//สทศ.
21 มี.ค.-21 เม.ย.60 เรียน Summer ทุกระดับ
24 มี.ค.60 สอบเช้านักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 มี.ค.60

-อบรม STEM (ครูปฐมวัย)

-ประกาศผลสอบ O-NET ป.6//สทศ.

26 มี.ค.60 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3//สทศ.
30 มี.ค. 60 นักเรียน ม.6 รับเอกสาร ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร สำหรับนักรียนที่จบรอบแรก
(ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น)
31มี.ค. 60

วันอนุมัติจบของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
และรับประกาศผลสอบทุกระดับชั้น
-นักเรียน ป.6 รับเอกสาร ปพ.1
-นักเรียน ม.3 รับเอกสาร ปพ.1และใบประกาศนียบัตร
-ส่ง GPA 6 ภาคเรียนไปยัง สช. (เฉพาะนรที่จบรอบแรกเท่านั้น)

31มี.ค. 60

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2559

และจำหน่าย อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบและหนังสือเรียน


เทศกาลสำคัญรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์