ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล "คุณธรรมข้อที่ 5 ปรีชาญาณ (Wisdom) เป็นคุณธรรมที่ช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งสูงส่งที่ล้ำค่าจากหลักศีลธรรมที่ดีงามที่สุด ปรีชาญาณพิจารณาวัตถุสิ่งของไม่เพียงเฉพาะที่คุณธรรมความถูกต้องและน่ายกย่อง แต่คำนึงถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรีชาญาณเรียกร้องให้ครูประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่ครูสอนเป็นแบบอย่างควบคู่กันไปกับคุณธรรม"
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
วารสารลาซาล เล่ม 114
วารสารลาซาล เล่ม 113
วารสารลาซาล เล่ม 112
วารสารลาซาล เล่ม 111
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 109
วารสารลาซาล เล่ม 108
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
 
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
 
GAT/PAT สทศ

ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาสัมพันธ์...ลาซาล
ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
"ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 "
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557
พิธีเปิด
พิธีปิด
กีฬา
อนุบาลลาซาเลี่ยนเกมส์
ส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพ โดยอัญเชิญพระกุมารนำพระพร แก่คณะภราดา ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพ
โดยอัญเชิญพระกุมารนำพระพร
แก่คณะภราดา ครูและนักเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 ธันวาคม 2557
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานฉลองวัด ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 6 ธันวาคม 2557 คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองวัด
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 6 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดย นายประสาร สัจจาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อ “ลาซาลจันท์ร้อยใจ เทิดไท้ราชัน มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดย นายประสาร สัจจาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อ
“ลาซาลจันท์ร้อยใจ เทิดไท้ราชัน
มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 ธันวาคม 255 งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 255
คณะครูขอพรจากคณะภราดา เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 ธันวาคม 2557 คณะครูขอพรจากคณะภราดา
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
นักเรียนชั้นป.6 และม.3 สอบ PRE O-NET ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้นป.6 และม.3 สอบ PRE O-NET
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานฉลองอาสนวิหาร ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิลมล วันที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเตรียมงานแห่แม่พระ
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิลมล
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ค่ายเยาวชน เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ค่ายเยาวชน
เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ครูดีในดวงใจ

ขอแสดงความยินดี...

นายณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เครือข่ายที่ 11 "เอกชนสัมพันธ์จันท์"
การประกวดนวัตกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ปีงบประมาณ 2557
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

นายณรงค์เดช  วิชชปัคฆลานนท์

ขอแสดงความยินดี...

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ 60 ปี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และ 50 ปี
ในการอุทิศตนทางการศึกษาเพื่อเยาวชนในประเทศไทย
ซึ่งครูชายได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2557

การแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรในโอกาสครบรอบ  60 ปีโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  และ 50

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปี2557

ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพรนัชชา เกิดพุ่มนาค ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงนภัสสร ผดุงศิลป์ ชั้น ป.5/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพนัชกร จำรัสศรี ชั้น ป.6/1
เด็กหญิงตะวัน ชิณวงษ์ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงฐิติพร บุญเปี่ยม ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงสัชฌกร โกศลวุฒิ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงกชศุภาลักษณ์ บูลแนล เดอบอนน์วิล โกล็อมบ์ ชี้น ป.6/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงรุจรวี บุญเหลือ ชั้น ป.6/1
ไดัรับรางชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันเขียนเรียงความ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
ไดัรับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูนิรมล
โชติช่วง

 

1 ธ.ค.

คุณครูรัจนา
ฝังดี

 

5 ธ.ค..

คุณครูอังคณา
เหล่ารักผล

 

6 ธ.ค.

คุณครูพรพิมล
เอี่ยวชู

 

7 ธ.ค.

คุณครูวีรยา
จันทเลิศ

 

25 ธ.ค.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

1 ธ.ค. ซ้อมวันพ่อ
2 ธ.ค. - แห่แม่พระ
- ซ้อมใหญ่วันพ่อ
3 ธ.ค. - บริจาคเลือด ณ ศาลากลาง
- ตักบาตรวันพ่อ
5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5-6 ธ.ค. ค่าย Y.C.S.
10 ธ.ค. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11-12 ธ.ค. งานกีฬาสี
15-17 ธ.ค. กีฬานักเรียน
19 ธ.ค. แจกข้าวสาร
22-23 ธ.ค. สอบกลางภาค
24 ธ.ค. กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. วันคริสต์มาส
31 ธ.ค. วันสิ้นปี

เทศกาลสำคัญ

พระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน


รู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์