ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 • img01
 
ความเป็นลาซาล
 
คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

ตารางปฏิทินกิจกรรม

อธิการโรงเรียน
 
 

เอกสารประกอบการอบรมวันเสาร์ 22 สิงหาคม 2563

เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 
โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ร่วมกับโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 กันยายน 2563
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)
และโรงเรียนเทศบาล 2 (หนองกะจะ)
จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษา
ดูงานการจัดกิจกรรมบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการจัดกิจกรรมของชมรม
TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 กันยายน 2563
 
พิธีบูชาขอบพระคุณฌอกาสฉลอง
แม่พระทรงบังเกิด
และ เปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 8 กันยายน 2563
 
การมอบเกียรติบัตรสำหรับคุณครู
ที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-net
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ และสูงกว่า สช.
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 

 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 

   โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 
    MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
     We are fostering excellent teaching
     committed learning and effective management.
 
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา   ราชบัณฑิตยสถาน
  สำนักงาน ก.ค.ศ.   TO BE NUMBER ONE
  สำนักงาน สมศ.   โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงาน สกสค.   ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
  สำนักงานฯ การอุดมศึกษา   เงินทอง ของมีค่า
คาทอลิก    
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ    
สังฆมณฑลจันทบุรี    
สังฆมณฑลนครสวรรค์    
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)    
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา    
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก    
คำสอนดีดี.คอม    
อุดมศานต์