ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล "คุณธรรมข้อที่ 5 ปรีชาญาณ (Wisdom) เป็นคุณธรรมที่ช่วยเราให้เข้าใจในสิ่งสูงส่งที่ล้ำค่าจากหลักศีลธรรมที่ดีงามที่สุด ปรีชาญาณพิจารณาวัตถุสิ่งของไม่เพียงเฉพาะที่คุณธรรมความถูกต้องและน่ายกย่อง แต่คำนึงถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งนั้นด้วย เพื่อให้การสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ปรีชาญาณเรียกร้องให้ครูประพฤติปฏิบัติคุณธรรมที่ครูสอนเป็นแบบอย่างควบคู่กันไปกับคุณธรรม"
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
วารสารลาซาล เล่ม 108
วารสารลาซาล เล่ม 109
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 111
วารสารลาซาล เล่ม 112
วารสารลาซาล เล่ม 113
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
 
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
 
GAT/PAT สทศ

ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาสัมพันธ์...ลาซาล
ไข้เลือดออกป้องกันได้
ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
ค่ายแสวงหา ค่ายแสวงหา
"เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
ณ อาคารสุวรรณศรี จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557
การแสดงละครนอก โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู การแสดงละครนอก โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร
ระดับชั้น ม.3-ม.6 เรื่อง สังข์ทอง ตอนเลือกคู่ หาปลา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
การแสดงละครนอก โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู การแสดงละครนอก โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร
ระดับชั้น ป.1-ม.2 เรื่อง สวัสดีอาเซี่ยน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและจินตลีลาประกอบเพลง การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
และจินตลีลาประกอบเพลง
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
"รักการอ่าน สร้างแนวคิด ชีวิตฟื้นฟู
พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
การแข่งขันตำส้มตำ การแข่งขันตำส้มตำ
เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิตสังฆมณฑลจันทบุรี ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิตสังฆมณฑลจันทบุรี
"ความรักกับเยาวชน"
ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี จ.สระแก้ว
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557
อบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี อบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
"พัฒนาการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม"
ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
มหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE มหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2557
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557
ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557
ครูดีในดวงใจ

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงพนัชกร จำรัสศรี ชั้น ป.6/1
เด็กหญิงตะวัน ชิณวงษ์ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงฐิติพร บุญเปี่ยม ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงสัชฌกร โกศลวุฒิ ชั้น ป.6/2
เด็กหญิงกชศุภาลักษณ์ บูลแนล เดอบอนน์วิล โกล็อมบ์ ชี้น ป.6/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
จากการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงรุจรวี บุญเหลือ ชั้น ป.6/1
ไดัรับรางชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันเขียนเรียงความ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม ชั้น ป.5/1
ไดัรับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
"อาสาหบูชารวมพลังศรัทธาพัฒนาความดี"
ณ พุทธมณฑล จ.จันทบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรี
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จ.จันทบุรี
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงศศิวัฒน์ ลีประเสริฐ นร.ชั้น ม.2/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดเรียงความ ประเภทมัธยมศึกษา
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวธนพร ดอกเดื่อ นร.ชั้น ม.5/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดคำขวัญ ประเภทมัธยมศึกษา
"ทูบีนัมเบอร์วัน ส่งเสริมสร้างสรรค์
ป้องกันยาเสพติด ปรับเปลี่ยนแนวคิด ชีวิตมีสุข"
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายรัตนพล อ่อนสี นร.ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
จาก
นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายรัตนพล อ่อนศรี นร.ชั้น ม.1/1
ได้รับรางวัลชมเชยการพูดสุนทรพจน์
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557
โดยสำนักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.จันทบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวชวาลา ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ (15661)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้โควต้า เข้าศึกษาต่อ ม.บูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรม

 

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวอัจฉรา หงษ์วิเศษ (15864)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้โควต้า เข้าศึกษาต่อ ม.บูรพา
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป

ขอยกย่องช่นชม

นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น 
ด้านความซื่อสัตย์และนำส่งคืนเจ้าของ
ปีการศึกษา 2556

สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูสมจิตร์
ขุนจันทึก

7 ก.ค.

คุณครูนงเยาว์
ธรรมจันทร์

13 ก.ค.

คุณครูนุศรา
อานามนารถ

26 ก.ค.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

1 ก.ค..
วันลูกเสือแห่งชาติ
3 ก.ค.
ตรวจรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2557
4-6 ก.ค.
ค่ายฟื้นฟูจิตใจ นร.คาทอลิก ม.3 ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
7-8 ก.ค.
ค่ายเยาวชนจันท์หัวใจสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน
ณ ค่ายสวนนงนุช จ.ชลบุรี
10 ก.ค.
มิสซาและพิธีทำบุญตักบาตร
11 ก.ค.
วันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค.
วันเข้าพรรษา
14 ก.ค.
วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
15-17 ก.ค.
มหกรรม TO BE NUMBER ONE รอบประเทศ
16-17 ก.ค.
อบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18-20 ก.ค.
ค่าย Y.C.S
19-20
26-27 ก.ค.
อบรมครูภาษาอังกฤษ โดย สช.
22-23 ก.ค.
อบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
25-27 ก.ค.
ค่ายแสวงหา ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
26 ก.ค.
อบรมครูเอกชน " การจัดกระบวนการคิด
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
โดย สช.
28 ก.ค.
อบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
29 ก.ค.
อบรม นร. ม.3 โดย วัฒนธรรมจังหวัด

เทศกาลสำคัญรู้ทันโรค

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์