1

of 2

ls59-160

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรีผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นแบบระดับเพชร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน วันที่ 7 มีนาคม 2560