1

of 3

ls54-004

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ยินดีต้อนรับภราดาชัยยศ พรมเทพ สู่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาจำลอง ชัยภูธร โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554์