1

of 2

ls54-006

คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดย คุณพ่ออังคาร เจริญสัตย์สิริ เป็นประธาน เมื่อวั้นที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ลานลาซาลสเตเดียม