ls54-053-05

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2554 ณ วัดหนองอ้อ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2554