ls54-053-01

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2554 ณ วัดหนองปลาไหล จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2554