ls54-053-07

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2554 ณ วัดเนินโพธิ์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2554