ls54-053-09

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2554 ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2554