ls54-053-02

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2554 ณ วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม 2554