ls54-055

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 กรกฎาคม 2554