ls54-063

คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่..คุณแม่ การเมลา สายัณห์ วัฒนวิทย์ อธิการิณีคณะภคินีอารามคาร์แมล จันทบุรี ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2554