ls54-197 01

นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.
Create online photo albums with jAlbum