ls54-197 02

นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาภาพความรู้บุคลากรศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 22 มีนาคม 2555

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.
Create online photo albums with jAlbum