ls55-025

ขอแสดงความยินดี...
คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

Created using jAlbum 9 and Expo (powered by Exposure).