ls55-098-01

นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าพิธีรับศีลมหาสนิท โดย บาทหลวงประสาน พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555


 
 
P1020712
P1020715
P1020717
P1020718
P1020719
P1020721
P1020722
P1020723
P1020724
P1020726
P1020727
P1020728
P1020729
P1020731
P1020732
P1020735
P1020736
P1020737
P1020738
P1020739
P1020742
P1020743
 

Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan by Björn Fant