ls55-123-02

ขอแสดงความยินดี... นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)จำนวน 14 คน ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนสฤษดิเดช วันที่ 16 มกราคม 2556

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.