"นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดสมเด็จ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558"