ls59-055

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.15 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จำนวน 100 คน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.