พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดย บาทหลวง สมภพ ประทุมราช เป็นประธานในพิธี

ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 มิถุนายน 2561

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.