ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 22

"เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม ค.ศ.2018
ณ อาคารสุวรรณศรี สังฆมลฑลจันทบุรี
20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0001 20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0002 20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0012 20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0020
20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0035 20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0037 20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0038 20180702 ๑๘๐๗๐๓ 0039
IMG 0222 IMG 0228 IMG 0232 IMG 0250
IMG 0261 IMG 0263