การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
DSC 0090 DSC 0091 DSC 0093 DSC 0094
DSC 0095 DSC 0098 DSC 0100 DSC 0106
DSC 0109 DSC 0117 DSC 0118 DSC 0120