งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561

ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561
A (1) A (2) A (3) A (4) A (5) A (6)
A (7) A (8) A (9) A (10) A (11) A (12)
A (13) A (14) A (15) A (16) A (17) A (18)
A (19) A (20) A (21) A (22) A (23) A (24)
A (25) A (27) A (28) A (29) DSC 0008 DSC 0009
DSC 0010 DSC 0012 DSC 0015 DSC 0037 DSC 0038 DSC 0040
DSC 0043 DSC 0047 DSC 0050 DSC 0057 DSC 0062 DSC 0063
DSC 0071 DSC 0075 DSC 0079 DSC 0122 DSC 0131 DSC 0138
DSC 0140 DSC 0141 DSC 0150 DSC 0156 DSC 0163 DSC 0172
DSC 0178 DSC 0180 DSC 0184 DSC 0205 DSC 0215 DSC 0223
DSC 0233 DSC 0234 DSC 0236 DSC 0238 DSC 0246 DSC 0247
DSC 0248 DSC 0251 DSC 0261 F (1) F (2) F (3)
F (4) F (5)