นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) แต่ละแผนการเรียนตรวจ GPA 5 ภาคเรียน

ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
DSC 0354 DSC 0355 DSC 0356 DSC 0361
DSC 0362 DSC 0364