พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 และเปิดปีฉลอง 300 ปีแห่งการจากไปของ ท่านนักบุญยอห์น แบพติสต์ เดอ ลาซาล ONE HEART ONE COMMITMENT ONE LIFE

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2018
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
DSC 0054 DSC 0057 DSC 0059 DSC 0063
DSC 0073 DSC 0074 DSC 0075 DSC 0076
DSC 0082 DSC 0083 DSC 0084 DSC 0085
DSC 0095 DSC 0097 DSC 0098 DSC 0100
DSC 0102 DSC 0109 DSC 0111 DSC 0114
DSC 0120 DSC 0123 DSC 0133 DSC 0134
DSC 0144 DSC 0145 DSC 0146 DSC 0152
DSC 0158 DSC 0161 DSC 0162 DSC 0163
DSC 0164 DSC 0165 DSC 0166 DSC 0167
DSC 0168 DSC 0169 DSC 0170 DSC 0171
DSC 0172 DSC 0173 DSC 0174 DSC 0175
DSC 0176 DSC 0177 DSC 0178 DSC 0179
DSC 0180 DSC 0181 DSC 0190 DSC 0196
DSC 0203 DSC 0205 DSC 0209 DSC 0211
DSC 0212 DSC 0213 DSC 0215 DSC 0217
DSC 0218 DSC 0219 DSC 0220 DSC 0221
DSC 0222 DSC 0223 DSC 0224 DSC 0226
DSC 0227 DSC 0228 DSC 0229 DSC 0230
DSC 0231 DSC 0232 DSC 0235 DSC 0236
DSC 0238 DSC 0241 DSC 0244 DSC 0246
DSC 0247 DSC 0249 DSC 0256 DSC 0257
DSC 0260 DSC 0263 DSC 0265 DSC 0268
DSC 0281 DSC 0283 DSC 0286 DSC 0288
DSC 0291 DSC 0296 DSC 0299 DSC 0300
DSC 0301 DSC 0303 DSC 0305 DSC 0306
DSC 0314 DSC 0315 DSC 0316 DSC 0317
DSC 0319 DSC 0322 DSC 0323 DSC 0324
DSC 0325 DSC 0326 DSC 0327 DSC 0328
DSC 0329 DSC 0330 DSC 0332 DSC 0334
DSC 0336