ทำเนียบอธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 
  1. ภราดาโยแซฟ แมรตส์   2505 - 2508  
                 
  2. ภราดาโยแซฟ แมรตส์  (รักษาการแทน)   2509      
                 
  3. ภราดามาร์โก อี๊ฟ มารีบัลกอง   2510 - 2511  
                 
  4. ภราดาเดวิด โอเกิ้ล   2512 - 2517  
                 
  5. ภราดาโยแซฟ แมรตส์   2518 - 2530  
                 
  6. ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์   2531      
                 
  7. ภราดาเดวิด โอเกิ้ล   2532 - 2533  
                 
  8. ภราดาโยแซฟ แมรตส์   2534 - 2535  
                 
  9. ภราดาวิคเตอร์ กิล มูนโยส   2536 - 2544  
                 
  10. ภราดาบุญเชิด เกตุรัตน์   2545 - 2547  
                 
  11. ภราดาชัยพร กิจมงคล   2548      
                 
  12. ภราดาประภาส ศรีเจริญ   2549 - 2554  
                 
  13. ภราดาอัครวัฒน์ จีระอมรินทร์   2555 - 2557  
                 
  14. ภราดาชัยพร กิจมงคล   2558 - 2561  
                 
  15. ภราดาวิคเตอร์ กิล มูนโยส   2562 - 2563  
                 
  16. ภราพงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์   2564 - 2565  
                 
  17. ภราดาชัยวัฒน์ พนมวรชัย   2566 - ปัจจุบัน