"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2557
พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในวันพระคริสตสมภพ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2557 พิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในวันพระคริสตสมภพ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2557
"ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 "
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557
พิธีเปิด
พิธีปิด
กีฬา
อนุบาลลาซาเลี่ยนเกมส์
ส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพ โดยอัญเชิญพระกุมารนำพระพร แก่คณะภราดา ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพ
โดยอัญเชิญพระกุมารนำพระพร
แก่คณะภราดา ครูและนักเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 ธันวาคม 2557
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานฉลองวัด ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 6 ธันวาคม 2557 คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองวัด
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 6 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดย นายประสาร สัจจาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อ “ลาซาลจันท์ร้อยใจ เทิดไท้ราชัน มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดย นายประสาร สัจจาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อ
“ลาซาลจันท์ร้อยใจ เทิดไท้ราชัน
มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 ธันวาคม 255 งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 255
คณะครูขอพรจากคณะภราดา เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 ธันวาคม 2557 คณะครูขอพรจากคณะภราดา
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
นักเรียนชั้นป.6 และม.3 สอบ PRE O-NET ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้นป.6 และม.3 สอบ PRE O-NET
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 ธันวาคม 2557
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานฉลองอาสนวิหาร ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิลมล วันที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเตรียมงานแห่แม่พระ
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิลมล
วันที่ 2 ธันวาคม 2557