"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ธันวาคม ปีการศึกษา 2558
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2016 ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วัน 29 ธันวาคม 2558 สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2016
ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วัน 29 ธันวาคม 2558
พี่ศิษย์เก่าส่งความสุขวันคริสต์มาสให้น้อง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 พี่ศิษย์เก่าส่งความสุขวันคริสต์มาสให้น้อง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในวันพระคริสตสมภพ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 พิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในวันพระคริสตสมภพ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสแด่ คุณแม่อธิการิณีและสมาชิก คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี  ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส
แด่ คุณแม่อธิการิณีและสมาชิก คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสแด่ คุณพ่อ พนักงาน ผู้สูงอายุ  ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งความส