"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559
อวยพรวันเกิดบราเดอร์ปรีชา ไตรแก้ว และสังสรรค์ครอบครัวลาซาล ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2017 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 ธันวาคม 2559 อวยพรวันเกิดบราเดอร์ปรีชา ไตรแก้ว
และสังสรรค์ครอบครัวลาซาล
ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2017
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันคริสตสมภพ Merry Christmas ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 ธันวาคม 2559 พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันคริสตสมภพ Merry Christmas
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
คณะลาซาลแห่งประเทศไทย(ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม) ณ  บริเวณสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะลาซาลแห่งประเทศไทย
(ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
ณ บริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
สนามแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับมัธยมต้นและปลาย ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 สนามแข่งขันขับขานประสานเสียง
ระดับมัธยมต้นและปลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559
คณะครูร่วมกันเกี่ยวข้าว “สืบสานงานพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะครูร่วมกันเกี่ยวข้าว
“สืบสานงานพ่อ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
พิธีรับพระกุมาร 2016 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่  13 ธันวาคม 2559 พิธีรับพระกุมาร 2016
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
เกี่ยวข้าว “สืบสานงานพ่อ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พิธีเปิด สวน"ตามรอยเท้าพ่อ"  นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เกี่ยวข้าว “สืบสานงานพ่อ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พิธีเปิด สวน"ตามรอยเท้าพ่อ"
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานฉลองอาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 10 ธันวาคม 2559 คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 10 ธันวาคม 2559
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมจัดนิทรรศการตามรอยพ่อ...เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงาน "๙ สืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดนิทรรศการตามรอยพ่อ...เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในงาน "๙ สืบสานงาน...ตามรอยเท้าพ่อ"
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 2 ธันวาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง
เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 ธันวาคม 2559