"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2554

La Salle School family "Get Together"
to Celebrate 60 Years in Thailand.
on 29 January 2012
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี-ประพฤติดี
ประจำปี 2553 ในงานวิชาการลาซาลจันท์
"60 ปีคณะลาซาล วิชาการลาซาลจันท์
สานฝันเด็กไทย หัวใจพอเพียง"
ในวันที่ 29 มกราคม 2554

 

คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 ให้กับผู้ปกครอง
ในวันที่ 25 มกราคม 2554
คณะภราดา คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินทางไปเยี่ยม นศท.
ณ มณฑลทหารบกที่ 14
ในวันที่ 28 มกราคม 2554

 

การแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 24 มกราคม 2555
การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 24 มกราคม 2555
งานราตรีน้ำเงิน-ขาว ชาวลาซาล
สานสัมพันธ์น้องพี่ ลาซาลจันท์
21 มกราคม 2555
งานวิชาการลาซาลจันท์
"60 ปีแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คณะลาซาล สานต่อความพอเพียง"
โดย นายสมชาย จิตรเนื่อง ผอ.สพป.จบ.1 เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19-20 มกราคม 2555
ขอแสดงความยินดี...
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้รับรางวัลที่สอง โครงการรักชาติถูกทาง
สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
ประจำปี 2554
ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 20 มกราคม 2555
ภราดาประภาส ศรีเจริญ พร้อมคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 ฝึกภาคสนาม
ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ศูนย์ฝึกวิชานักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2555
พิธีสดุดี นักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาลและนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
วันที่ 17 มกราคม 2555
ขอแสดงความยินดี...
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
รับรางวัลจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ชื่อผลงาน "คนเอาถ่านกับ 3 ต."ด้านจิตวิทยา
ณ หอประชุมคุรุสภา
วันที่ 16 มกราคม 2555

ขอแสดงความยินดี...
คุณครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบ ประจำปี 2555
โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจผอ.สพม.17
เป็นประธานมอบรางวัล ในงานวันครู ประจำปี 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2555

ขอแสดงความยินดี...
คุณครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูดีเด่น ประจำปี 2554
โดย นายสมชาย จิตรเนื่อง ผอ.สพป.จบ.1
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 13-15 มกราคม 2555
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเด็ก-วันครู
ประจำปี 2555
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 13 มกราคม 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันเด็ก-วันครู
ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 13 มกราคม 2555
กิจกรรมในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2555
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 13 มกราคม 2555

ขอแสดงความยินดี... คุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์ ได้รับพระราชทานรางวัลครูเกียรติคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษาณ ห้องประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 7 มกราคม 2555