พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม  
 
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2562
 
  จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วันที่ 29 มกราคม 2563    
         
  เรียนรู้นอกสถานที่ ที่น้ำตกคลองนารายณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563
   
         
 

วันครู จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562
"โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"
และขอแสดงความยินดี...
นางสมจิตร์ ขุนจันทึก ได้รับรางวัลครูดีศรีจันทบูร

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

   
         
  พิธีวางพวงมาลาสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล และนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
   
         
  พิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือน มกราคม 2563 เนื่องในวันเด็ก และ วันครู
วันที่ 10 มกราคม 2563
   
         
  เปิดใช้งานที่แปงฟันและบรรยายประโยชน์ของการแปงฟัน
วันที่ 9 มกราคม 2563