"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2562
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562

พิธีไหว้ครู

อบรม ลูกเสือ-เนตรนารีอาสาจราจร
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562

พิธีไหว้ครู

เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562