"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

วันงดสูบบุหรี่โลก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
29 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์เปรม ติณสูลานนท์
อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
"ท่านอธิการ วิกตอร์ กิล มูโน๊ส"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ไปช่วยงาน RUN FOR THE CHURCH 2019
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

พิธีไหว้ครู

การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)