พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
 
เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2562
 
  กิจกรรมการอบรมลงมือปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือตนเองขณะติดอยู่ในรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียน
และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถตู้โดยสารรับ-ส่งนักเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 กันยายน 256
   
         
  ค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประถมศึกษาปีที่ 1-3
25 กันยายน 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
   
         
  ค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 4
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6
20-21 กันยายน 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
   
         
  ท่านอธิการ วิคเตอร์ กิล มูนโยส ผอ.ณัฎฐนิช พงษ์พานิช ผู้อำนวยการ
ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 15ชุด
มอบให้กับโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ตำบล หนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียน
และศึกษาดูงานห้องสมุดของโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมด้วย
วันที่ 18 กันยายน 2562
   
         
  ผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด มอบให้กับโรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โดยความอนุเคราะห์จากท่านอธิการ วิคเตอร์ กิล มูนโยส อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
13 กันยายน 2562

   
         


ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาดูงานดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจร
จาก TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 กันยายน 2562
   
         


พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเกิดแม่พระ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
6 กันยายน 2562
   
         
  ค่ายบูรณาการวิชาการ
"เรียนรู้ ทักษะสร้างสรรค์ ขยันสื่อสาร เชี่ยวชาญคิดวิเคราะห์"
5 กันยายน 2562
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
   
         
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมใจกันบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
และเนื่องในโอกาสวันเกิดแม่พระ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
   
         
  โครงการชวนกันฟังธรรม
อนุบาลลาซาล ณ วัดหนองอ้อ
3 กันยายน 2562