หน้าแรก
กิจกรรม

 

 

ยินดีต้อนรับ... ขอเชิญเข้าสู่เว็บของสภานักเรียนครับ ^_^ 

 

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา  มิได้เป็นการจัดทำเพื่อเชิงธรุกิจใดๆทั้งสิ้นครับ

 

ถ้าสงสัยหรือมีข้อเพิ่มเติมประการใด

ติดต่อได้ที่ beer-369@hotmail.com (สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการศึกษาต่อมหาลัยก็สามารถมาคุยได้เช่นกันครับ)

ขอขอบคุณข้อมูล รูปภาพต่าง ๆ จาก เพื่อน ๆของข้าพเจ้า และจากอาจารย์ทุกท่าน

 

 ที่ให้ข้อมูลและร่วมจัดทำเว็บกับผม ครับ ..

 

 ในเว็บนี้ประกอบด้วยส่วนแรกคือกิจกรรมครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สภานักเรียนได้ร่วมกันดำเนินงาน

 

ประกอบด้วยรูปและรายละเอียดต่าง ๆ  ในส่วนที่สองคือรู้จักเราเป็นการแนะนำบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรม

 

การนักเรียน การบริหารงาน นโยบายของสภานักเรียนและทำเนียบของสภานักเรียน ส่วนที่สามคือ กิจกรรมในรั้วโรงเรียน

 

เป็นการแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมภายในโรงเรียน ส่วนที่สี่คือ แผนการทำงาน ซึ่งเป็นการตรวจระเบียบของห้องเรียนและการเดินแถวส่วนที่ห้าคือ

 

รับแจ้งความคิดเห็น เป็นการรับความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่มีสิทธิในการให้ความคิดเห็นต่างๆ

 

ที่จะให้สภานักเรียนพิจารณา และปรึกษาคุณครูต่อไป ส่วนที่หกคือ โรงเรียนในเครือลาซาล ซึ่งเป็นโรงเรียนลาซาลในประเทศไทย และส่วนสุดท้ายคือ

 

เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเป็นเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เดือนมิถุนายน
-เดือนกรกฎาคม
-เดือนสิงหาคม
-เดือนกันยายน
-เดือนตุลาคม
รู้จักเรา
-บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
-การบริหารงาน
-นโยบาย
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
แผนการทำงาน
-ตรวจความสะอาดของห้องเรียน
-ตรวจระเบียบการเดินแถว
รับแจ้งความคิดเห็น
โรงเรียนในเครือลาซาล

เกี่ยวกับการศึกษา