เดือนมิถุนายน 2555

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

 

-การเลือกตั้งสภานักเรียน
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
-พิธีดื่มน้ำสาบานในวันต่อต้านยาเสพติด
-พิธีไหว้ครู

-อบรมโครงการสร้างจิตสำนึก

รู้จักเรา
-บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
-การบริหารงาน
-นโยบาย
-ทำเนียบสภานักเรียน
สิ่งที่เราต้องทำ
-ตรวจความสะอาดของห้องเรียน
-ตรวจระเบียบการเดินแถว
รับแจ้งความคิดเห็น
โรงเรียนในเครือลาซาล

เกี่ยวกับการศึกษา