กิจกรรม

 

เกณฑ์การให้คะแนนการเดินแถว

 

5คะแนน เดินแถวเป็นระเบียบ ไม่เล่น ไม่คุย เดินเป็นคู่่อย่างเรียบร้อย

 

4คะแนน เดินแถวเป็นระเบียบ มีคุย มีเล่น บ้างเล็กน้อย(3คน)

 

3คะแนน เดินแถวเป็นระเบียบเล็กน้อย เดินซ้อนแถวบางคน คุย เล่น บางส่วน (5คน)

 

2คะแนน เดินแถวเป็นระเบียบเล็กน้อย เดินซ้อนแถวบางส่วน คุย เล่น บางส่วน(10คน)

 

1คะแนน เดินแถวไม่เป็นระเบียบ เล่น คุย ส่วนใหญ่เดินซ้อนแถว จับกลุ่มคุยบ้าง (เกินครึ่งห้อง)

 

0คะแนน เดินแถวไม่เป็นระเบียบ คุย เล่น เดินซ้อนแถว จับกลุ่มคุยกัน เล่น (เกือบทั้งห้อง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เดือนมิถุนายน
-เดือนกรกฎาคม
-เดือนสิงหาคม
-เดือนกันยายน
-เดือนตุลาคม
รู้จักเรา
-บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน
-การบริหารงาน
-นโยบาย
-ทำเนียบสภานักเรียน
กิจกกรมในรั้วโรงเรียน
สิ่งที่เราต้องทำ
-ตรวจความสะอาดของห้องเรียน
-ตรวจระเบียบการเดินแถว
รับแจ้งความคิดเห็น
โรงเรียนในเครือลาซาล

เกี่ยวกับการศึกษา