ติดต่อ / สอบถาม
 
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 
โทรศัพท์ 0 3943 6581 โทรสาร 0 3943 6580
 
e-mail adminlasalle@hotmail.com
 
website  www.lasalle.ac.th
 
https://www.facebook.com/lasalle.chan.5?fref=ts
 
  คลิกดูภาพใหญ่