อนุบาลลาซาลจันทบุรี

  
  

 

รู้จักอนุบาลลาซาลจันทบุรี
     หน้าแรก
     111111111
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     111111111
     กิจกรรมอนุบาล
     111111111
     คุณครูอนุบาล
     111111111
     สถิตินักเรียน
     111111111
     ผลงานของหนู
     111111111
     โครงการดีๆ
       111111111
     ภาพกิจกรรมสนุกๆ

 

 

 

บอกข่าว เล่าเรื่องประชาสัมพันธ
ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็กทุกท่านนะคะ
ที่มาเยี่ยมชมการทำกิจกรรมการเรียนของพวกหนู ..ขอบคุณค่ะ..
เชิญท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าร่วมซื้อบัตรการกุศล
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในราคาใบละ 25 บาท
จับรางวัลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ค่ะ
ติดสต่อสอบถามได้นะคะที่ 0-3931-2396 หรือคุณครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรีทุกท่านค่ะ
เชิญคณะครูระดับชั้นก่อนประถมศึกษาประชุมพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 น.

ปฏิทิน / เวลา