อนุบาลลาซาลจันทบุรี

  
  

 

รู้จักอนุบาลลาซาลจันทบุรี
     หน้าแรก
     111111111
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     111111111
     กิจกรรมอนุบาล
     111111111
     คุณครูอนุบาล
     111111111
     สถิตินักเรียน
     111111111
     ผลงานของหนู
     111111111
     โครงการดีๆ
       111111111
     ภาพกิจกรรมสนุกๆ

 

 

 

สถิตินักเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

ชั้นเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
จำนวนครู
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
11
11
22
2
อนุบาลปีที่ 1/1
6
13
19
2
อนุบาลปีที่ 1/2
12
5
17
2
อนุบาลปีที่ 2/1
14
8
22
1
อนุบาลปีที่ 1/2
12
10
22
1
อนุบาลปีที่ 3/1
8
13
21
1
อนุบาลปีที่ 3/2
8
12
20
1
รวม
71
72
143
10
 
ปฏิทิน / เวลา