อนุบาลลาซาลจันทบุร

  
  

 

รู้จักอนุบาลลาซาลจันทบุร
     หน้าแรก
     111111111
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     111111111
     กิจกรรมอนุบาล
     111111111
     คุณครูอนุบาล
     111111111
     สถิตินักเรียน
     111111111
     ผลงานของหนู
     111111111
     โครงการดีๆ
       111111111
     ภาพกิจกรรมสนุกๆ

รวม LINK ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอกข่าว เล่าเรื่องประชาสัมพันธ
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปฏิบัติธรรม ณ วัดชากใหญ่.
เชิญท่านคุณแม่ ผู้ปกครองทุท่านร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ อาคารมารดาพิทักษ์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป
กิจกรรมสนุกๆ ของพวกหนูค่ะ

กิจกรรมเกมสร้างสรรค์

<<คลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรม>>

กิจกรรมเลือกเสรี

<<คลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรม>>

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

<<คลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรม>>

รูปกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

<<คลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรม>>

รูปกิจกรรมสร้างสรรค์

<<คลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรม>>

กิจกรรมกลางแจ้ง

<<คลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรม>>

สาระดีๆ สำหรับเด็กๆ ก่อนประถมศึกษา และผู้ปกครอง
ปฏิทิน / เวลา

   


ตารางกิจกรรม

   15 ก.พ. 2554 ทัศนศึกษา
     111111111
   28 ก.พ.2554 บัณฑิตน้อย
     111111111
   22-26 ก.พ. 2554
     ประเมินพัฒนาการ