อนุบาลลาซาลจันทบุรี

  
  

 

รู้จักอนุบาลลาซาลจันทบุรี
     หน้าแรก
     111111111
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     111111111
     กิจกรรมอนุบาล
     111111111
     คุณครูอนุบาล
     111111111
     สถิตินักเรียน
     111111111
     ผลงานของหนู
     111111111
     โครงการดีๆ
       111111111
     ภาพกิจกรรมสนุกๆ

กิจกรรมปีการศึกษา 2557
  การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ภายในโรงเรียน
จากเทศบาลเมืองจันทนิมิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
งานวิชาการอนุบาล งานวิชาการอนุบาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มกราคม 2557