"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
 
ปีการศึกษา 2555
ขอแสดงความยินดี...
นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ
และคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)จำนวน 14 คน
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2556
ขอแสดงความยินดี...นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน

ขอแสดงความยินดี....

คุณครูรัตนา งามสุข
กลุ่มสาระศิลปะ

ได้รับรางวัลชนะเลิศละครชาตรี(เท่งตุ๊ก)
ภาคตะวันออกในการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
สมานฉันท์ 4 ภาค
วันที่ 3 ก.ย. 2554 ทางสถานีกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11

ขอแสดงความยินดี....

คุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแูสนครูดี ครูดีเด่น
และครูต้นแบบ ประจำีปี 2554
วันที่ 16 มกราคม 2555
[..รายละเอียด..]