ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
ความเป็นลาซาล
คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

   ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::   
อธิการโรงเรียน
ภราดาชัยวัฒน์   พนมวรชัย
อธิการโรงเรียน

 

 
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมประถมขึ้น
โดยยึดคุณธรรม ๑๒ ประการของท่านนักบุญยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล เป็นคุณธรรมพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับรู้
และปฏิบัติตาม
โดยพระอาจารย์ สังฆรักษ์ศักดา สุนทโร (พระวิทยากร)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
   
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จัดโครงการค่ายคุณธรรมปฐมวัยขึ้น
โดยยึดคุณธรรม ๑๒ ประการของท่านนักบุญยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล เป็นคุณธรรมพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับรู้
และปฏิบัติตาม
โดยพระอาจารย์ สังฆรักษ์ศักดา สุนทโร (พระวิทยากร)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
   
 
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม เครือลาซาล
    โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
    โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
  โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
 
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา   ราชบัณฑิตยสถาน
  สำนักงาน ก.ค.ศ.   TO BE NUMBER ONE
  สำนักงาน สมศ.   โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
  สำนักงาน สกสค.   ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
  สำนักงานฯ การอุดมศึกษา   เงินทอง ของมีค่า
คาทอลิก    
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ    
สังฆมณฑลจันทบุรี    
สังฆมณฑลนครสวรรค์    
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)    
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา    
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก    
คำสอนดีดี.คอม    
อุดมศานต์