ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

 

“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน  บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มก 12:30-31;
       
 
 
คุณธรรม 12 ประการของท่าน น.ยอหฺ์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ข้อที่8 ความสุภาพอ่อนโยน (MEEKNESS GENTLEMEN)
"ทุกคนมีปัญญา มีพรสวรรค์แตกต่างกันไป ดังนั้นในห้องเรียนย่อมมีเด็กหลายประเภท นักเรียนเรียนช้า ขาดความอบอุ่น และขาดแคลน ย่อมต้องการความสุภาพอ่อนโยน ความเข้าอกเข้าใจ"
สารสนเทศโรงเรียน
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารลาซาล เล่ม 123  
วารสารลาซาล เล่ม 122  
วารสารลาซาล เล่ม 121  
วารสารลาซาล เล่ม 120  
วารสารลาซาล เล่ม 119  
วารสารลาซาล เล่ม 118  
วารสารลาซาล เล่ม 117  
วารสารลาซาล เล่ม 116  
 
 
 
 
 
 
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
ผลงานนักเรียน
ทำค้กกล้วยหอม ม.6/2
ทำคัพเค้กวนิลา ม.6/3
ทำคุกกี้เนยสด ม.6/4
ทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับ ม.6/5
ห้องสมุดออนไลน์
ทรูปลูกปัญญา
DLIT
อุทยานแห่งการเรียนรู้
 
 
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
GAT/PAT สทศ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร
ประชาสัมพันธ์...ลาซาล

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล

 

พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มกราคม 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเด็ก-วันครู ปีการศึกษา 2560
โดยมี บาทหลวงสมัคร เจ๊ง สืบสันต์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ
วันที่ 12 มกราคม 2561
งานเลี้ยง "สังสรรค์ครอบครัวลาซาล โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561"
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช ผอ.
พร้อมครูและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าร่วมการอบรม "เยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ"
ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบ
ด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากลเมื่อ
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
การตรวจรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
โดย นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ และนางพรศิริ เจริญพร
ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและเป็นโอกาสอันดีในการส่งความสุขใน
เทศกาลพระคริสตสมภพนี้ และปีใหม่ที่จะมาถึงแก่ทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเททำงานเพื่อพวกเราเสมอมา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
รับพระพรจากพระกุมาร ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ ประจำปี 2017
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 ธันวาคม 2017
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ครูดีในดวงใจ
     

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จำนวน 47 ท่าน
ได้รับ "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
โดยแบ่งเป็น ระดับเพชร 3 รางวัล ระดับเหรียญทอง 5 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 21 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 18 รางวัล
เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานนท์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประกวดคำขวัญ ระดับประชาชนทั่วไป
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560
ณ โรงเแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2560

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูชลธร บัวตูม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"
รุ่น OVER ALL หญิง ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร
ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560

ชนะเลิศ  "การแข่งขันเดิน-วิ่ง จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2017"

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัล ครูดีที่ควรยกย่อง
จาก Good Idea News

ขอแสดงความยินดี...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ครูแห่งแผ่นดิน"

 

ขอแสดงความยินดี...

 

คุณครูณรงค์เดช วิชชปัคฆลานท์
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดี...


นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วันที่ 8 มกราคม 2558

   
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี...

 

นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38  ประจำปี 2559
(รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2)
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
[รายละเอียด...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๘  ประจำปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดี...

นางสุกรรณิกาณ์ สุธา
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 กันยายน 2559

[รายละเอียด...]

นางสาวสุกรรณิกาณ์  สุธา รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 17 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง
รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2558

[รายละเอียด...]

นางสาวสุพัตรา  หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ
ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 สิงหาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนได้รับรางวัลการเข้าใช้ห้องสมุด จำนวน 10 คน
และกิจกรรมตามหายอดนักยืมหนังสือ จำนวน 10 คน
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง ม.5/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำขวัญระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนคำขวัญ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

เด็กหญิงภัคจิรา ภูมสวัสดิ์ ม.2/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยม
จากการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2558
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ขอแสดงความยินดี...

นักเรียนรับทุนการศึกษา
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33

[รายละเอียด...]


ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
การแข่งขันกรีฑาปรียูธจันทบูรเกมส์ 2015
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558


ขอแสดงความยินดี...

นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กันยายน 2557

นางสาววชิราภรณ์  แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดี...

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี, ตราด)
[รายละเอียด...]

ขอแสดงความยินดี...

นักกีฬาฟุตบอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จาก การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปี 2557
วันที่ 4 กันยายน 2557

กีฬาฟุตบอล  ชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ลงนามถวายพระพร ในหลวง

ลงนามถวายพระพร ราชินี
สุขสันต์วันเกิดคุณครู 

 

คุณครู สุจิตรา
พลชนะ02 มี.ค.

 

 

ผู้อำนวยการ ณัฎฐนิช
พงษ์พานิช06 มี.ค.

 

 

คุณครู สุรีย์รัตน์
พูลทรัพย์08 มี.ค.

 

 

คุณครู โอฬาร
กองจินดา10 มี.ค.

 

 

คุณครู ฐิติวรดา
พลบุตร20 มี.ค.

 

 

คุณครู สุปราณี
เกิดพุ่มนาค23 มี.ค.

 

 

คุณครู สามารถ
อินเถื่อนพระเนา23 มี.ค.

 

 

คุณครู รุ่งทิพย์
โกศลานันท์25 มี.ค.

 

 

คุณครู อภิรดี
งามไสว27 มี.ค.

 


      ปฏิทินกิจกรรม

 

 

มีนาคม 2561

 

 

Next>>

 

ปฏิทินด้วยกิจกรรม
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. สอบ O-NET ม.6 (3-4 มี.ค.)
07 มี.ค. สอบ NT ป.3
25 มี.ค. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6

เทศกาลสำคัญ

เทศกาลมหาพรตรู้ทันโรค
วิธีรักษาโรคตาแดง
โรคไข้เลือดออก

 

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์