คณะผู้บริหารโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 
 
 
 
 
   
  ภราดาพงษ์พัฒน์  คาโสจันทร์
  ( รักษาการ อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) )
   
;  
 

   
  ภราดาประภาส  ศรีเจริญ
  (ผู้รับใบอนุญาต)
   
   
 
   
  ภราดาสุริยา  เตยสร้อย
  ( ผู้จัดการ )
   
   
 
   
  ภราดาดัท  เฟื้อก  หว่าง
   
   
 
   
  นางสมจิตร์  ขุนจันทึก
  ( ผู้อำนวยการ )