คณะผู้บริหารโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 
 
 
 
 
   
  ภราดาวิคเตอร์  กิล  มูนโยส
  ( อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) )
   
;  
 
   
  ภราดาชัยวัฒน์  พนมวรชัย
  (ผู้รับใบอนุญาต)
   
   
 
   
  ภราดาสุริยา  เตยสร้อย
  ( ผู้จัดการ )
   
   
 
   
  ภราดาดัท  เฟื้อก  หว่าง
   
   
 
   
  นางสมจิตร์  ขุนจันทึก
  ( ผู้อำนวยการ )