คณะผู้บริหารโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 
 
 
 
 
   
  ภราดาชัยวัฒน์  พนมวรชัย
  ( อธิการโรงเรียนและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต )
   
;  
 

   
  ภราดาประภาส  ศรีเจริญ
  ( ผู้จัดการ )
   
   
   
   
  ภราดานิรันดร์  สุขสันต์กระสินธุ์   ภราดาพีระพงษ์  แก้วกันหา
  ( ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา )   ( ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษา )
   
   
 
   
  นางสมจิตร์  ขุนจันทึก
  ( ผู้อำนวยการ )