"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
 
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
    26
29 30 31        
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29+ 30    
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
         
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
มกราคม
 
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
 
    1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31        
     
 
กุมภาพันธ์
 
 
จ.
อ.
พ.
พฤ
อา
 
          1  
   
   
   
         
   
มีนาคม
 
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.