:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นายวรนิธิ์ ธรรมโน

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> ไข่มุก ท่าหิน

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ไข่มุก ท่าหิน

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> สุวรรณนา สิงหทัย

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> วรรวิภา บุญมา

:>      0    
:> มณีรัตน์ วรรณวิจิตร

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> โชติกา ปิ่นเพ็ชร

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> สุดารัตน์ ผิวเจริญ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นายชัยวัฒน์ พนมวรชัย

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาววนิดา ผาสุข

1/44   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป