:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นายสันติ ประคองศักดิ์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ขพร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นายธนภูมิ เมืองแก้ว

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางสาววรรณิษา อินสำอางค์

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> อรวรรณ สิกบุตร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสมหวัง มั่นคง

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวนิภา ทองพล

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวกมลพร พรรษา

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสว่าง สนิทยา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นาวสาววาสนา ตั้งอำพลสุกใส

1/24   Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 หน้าถัดไป