:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> กาญจนา อิ่มละมัย

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางวัลลณภา โลจนาพจน์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางวาริน เจริญปรี

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> นางดวงมณี บุญเสม

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> ยุราวัลย์ นามวิเศษ

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> เสาวลักษณ์ จันทวงษ์

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางแสวง โพธิ์สาวรกิจ

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นินรัตน์ กุมทอง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> นางลำแพน ชำนาญไพร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นายสมคิด ทวีวงศ์

Back   11/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป