:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> สมศรี มังกร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นายวิทยา มังกร

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> สุนารี ปู่อำ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> สุรัตน์ มังกร

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> อำไพ จันทาบุตร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ฉิมาชัย ชาเบาะ

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ภิรมณ์วรรณ ปะวรรณโก

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> ภราดาธเนศ เลิศวาจา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ปรีชา ไตรแก้ว

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> มะลิ จันทร์ประทีป

Back   11/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป