:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> จิตลดา เจริญพืช

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางสาววัชราภรณ์ แก้วเอี่ยม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางสาวจีรนันท์ นุ่มก่วน

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นายวิรัช พิมพ์ภักดี

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางสาวรพีภัทร จันทรคณา

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางสาทิตา เรียงแก้ว

:>      ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี    
:> ทิพปภา จำปาทอง

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> นางอุษณีย์ ประถม

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> นางพัชรินทร์ บุญตา

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> ปนัดดา นาคน้อย

Back   12/44   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป