:>      ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ    
:> ปรีชา ไตรแก้ว

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> มะลิ จันทร์ประทีป

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> ละอองดาว นาคหลวง

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> เรณู สัตยาอภิธาน

:>      ขอทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์    
:> กัมพล รัตตะ

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> สุวรรณ์ หน่อทอง

:>      ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย    
:> นางเสด็จ สระแสง

:>      ขอทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน    
:> จำปา ถาวร

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> บัวผัน เทียบจันทร์

:>      ขอทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน    
:> นางเรียน มโนจิตต์

Back   12/24   Next
ย้อนกลับ   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    10 หน้าถัดไป